Километраж PDF Печать

Алматы – Каракол – 450км (через Кегень)

Бишкек – Нарын – 360км

Нарын – Сон-Куль – 150км

Бишкек – Ош – 660км

Бишкек – Ташкент – 600км

Нарын – Чолпон-Ата – 255км

Бишкек – Сон-Куль – 400км

Бишкек – Иссык-Ата – 65км

Бишкек – Кегеты – 140км

Сон-Куль – Суусамыр – 140км

Суусамыр – Токтогул – 232км

Токтогул – Сары-Челек – 160км

Сары-Челек – Узген – Ош – 350км

Ош – Сары-Челек – 350 км

Токтогул – Ош – 406км

Суусамыр – Бишкек – 200км

Бишкек – Кар-Кара – 500км

Каракол – кар-кара – 100км

Каракол – Джеты-Огуз – 35км (до развилки Телеты 45км)

Рыбачье – Кочкор – 60 км

Кочкор – Сон-Куль – 100км

Бишкек – Токтогул – 360км

Бишкек – Борскоон – 330км

Джамбул – Талас – 119км

Талас – Суусамыр – 220км

Ош – каракуль – 263км

Каракуль – Сон-Куль – 572 км

Алматы – Хоргос – 450км

Бишкек – Хоргос – 750км

Сары-Челек – Чичкан – 180км

Чичкан- Сон-Куль – 260км

Хоргос – Кегень – 250км

Сон-Куль – Ош – 796км

Ош – Джалал-Абад – 100км

Ош-Казарман – 240км

Казарман – Нарын – 200км

Сон-Куль – Токтогул – 390км

Сон-Куль – Джеты-Огуз – 360км

Ош – Казарман – 240км

Бишкек – Кызыл-Ой – 190км

Кызыл-Ой – Сонкуль – 170км (250км через Сары-Булак)

Ош – Узген – 75 км

Ош – Ачик-Таш – 380 км

Ош – Иркиштам – 288км

Ош-Сарыташ – 200км

Кочкор – Суусамыр – 130км

Каракол – Кочкор – 260к м

Ош – Кызыл-Арт – 360км (7 часов)

Ош – Чичкан – 480км

Бишкек – Чичкан – 250км